Varuflex

Testen van Schuimvormend Middel

Periodieke kwaliteitstest SVM

Het wordt aanbevolen om schuimvoorraden, die niet opgeslagen worden in de verzegelde fabrieksverpakking, jaarlijks te laten testen. Varuflex beschikt hiervoor over een uitgebreid en geavanceerd laboratorium. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende testprocedures:

1. Een analyse van het SVM om te beoordelen of het SVM nog inzetbaar is voor blusdoeleinden.

2. Een refractietest om te beoordelen of het bijmengpercentage van het SVM overeenkomt met het type SVM en de ingestelde waarde van de tussenmenger.

3. Een complete analyse met vuurtesten op koolwaterstoffen.

4. Een complete analyse met vuurtesten op koolwaterstoffen en polaire vloeistoffen.

Het analyseren of testen van uw SVM kan op eenvoudige wijze en tegen lage kosten uitgevoerd worden.

Download hier het formulier voor het laten testen van uw SVM.

Hoe verkrijg ik een goed SVM schuimmonster?

Schuimmonsters moeten representatief zijn voor uw huidige voorraad en dienen derhalve op een van onderstaande wijzen genomen te worden.

  • Bij 200 ltr drums kan simpelweg alvorens een monster te nemen de drum enkele keren omgerold worden om het svm te mengen en het monster kan daarna van bovenaf  worden getapt.
  • Bij schuimtanks dient er regelmatig rondgepompt te worden om het svm te mengen en het te testen monster kan dan via de afsluiter genomen worden.

Als alternatief kunnen er drie monsters worden genomen, te weten van de top, van het midden en van de bodem. Vanuit het midden gebruikt men een holle buis. Vanaf de bodem gebruikt men een holle buis met een zij-uitlaat of men tapt SVM af vanuit de afsluiter. De drie monsters kunnen hierna gemengd worden om een representatief mengsel te krijgen.